Een Hypotheekverklaring?

Een hypotheekverklaring is een schriftelijke bevestiging van een hypotheekadviseur waarin de financiële positie van de hypotheekaanvrager wordt toegelicht. Het dient als een officieel document dat inzicht geeft in de financiële geschiktheid van de aanvrager om een hypotheek aan te gaan. Deze verklaring kan worden opgesteld door de hypotheekadviseur en bevat doorgaans gedetailleerde en correcte informatie over de maximale hypotheek die de potentiële kopers kunnen krijgen. Daarnaast kan er melding gemaakt worden van de overwaarde van de huidige woning en de aanwezige eigen middelen. De verklaring is meestal vereist bij het doen van een bod wanneer er meerdere gegadigden zijn voor de woning.  De verkopende makelaar kan je vragen deze te uploaden in bijvoorbeeld move.nl 

Waarvoor wordt een hypotheekverklaring gebruikt

Het is een vaak onmisbaar document bij het doen van een bod op een huis. Het biedt de verkoper en zijn makelaar de noodzakelijke inzichten om weloverwogen beslissingen te nemen aan welke koper ze de woning gunnen. Het is van vitaal belang voor hypotheekaanvragers om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken bij het opstellen van deze verklaring, omdat dit een directe invloed heeft op het al dan niet ingaan op het bod.Hypotheekverklaring

Hoe zit een hypotheekverklaring er uit Voorbeeld hypotheekverklaring en wordt op maat gemaakt voor een specifieke woning en staat op naam van de potentiële kopers.

Voor aanvraag zijn veelal onderstaande gegevens nodig;

  • gegevens aan te kopen woning;
  • inkomens gegevens;
  • BKR-verklaring;
  • eigen geld;
  •  overwaarde huidige woning.

Kosten hypotheekverklaring tussen 250-600 euro. Dit bedrag wordt verrekend indien er ook wordt gekozen voor bemiddeling en advies voor de hypotheek.

Aanvragen hypotheekverklaring bel 0570-514158.